Høytrykksrens – Spyling av tette rør – Bergen og Hordaland

Sørheim Miljømaskiner AS i Bergen har spesialisert seg på rengjøring og åpning av tette vann- og avløpsrør ved hjelp av høytrykks spyling. Vi har både kaldt og varmt vann på bilen.

Rørspyling er den mest skånsomme måten å åpne et tett avløp/rør på. Bilene er utstyrt med opptil 400 bar trykk, men rørtype, tilstand og hva som er oppgaven vil avgjøre hvor mye trykk og vann vi bruker. Det er derfor viktig at vi får så mye informasjon som mulig om røret før vi begynner. Taknedløp og overvannsrør går ofte ut i grunnen og blir tett alt etter hvor mye sand og jord som kommer inn. Vi har spyleutstyr på bilen som kan åpne dette i de fleste tilfeller - alt etter hvor mettet grunnen er.

Høytrykkspyling fjerner grus, røtter, rust og andre avleiringer som kan forårsake en fortetning - eller akutt stopp. Avløpet vil da raskt kunne benyttes som normalt igjen med mindre det er en skade eller forskyvninger på rørene.

Ved mistanke om eventuelle skader på rørene kan dette avdekkes ved at vi gjennomfører en rørinspeksjon 

I de tilfellene hvor det er røtter i spillvannsledningene eller støpejerns rør med korrodering, kan vi utføre rensing med roterende rørrenser. Dette er en tøff behandling, men kan løse et midlertidig problem før senere rehabilitering. Vi har og spyleutstyr til slangene som kan frese igjennom blokkeringer og banke løs belegg.

Viktig å notere seg!

Sørheim Miljømaskiner har Bergens minste spyle- og sugebil. Dette gir oss tilkomst også i garasjeanlegg, parkeringshus etc. med lav takhøyde. Denne bilen har for øvrig også en vakuum tilhenger som kan suge opp masse/veske tilsvarende 1000 liter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller dersom du har et oppdrag som vi kan hjelpe deg med.

Sørheim Miljømaskiner AS
PB 20 Skjoldtun, 5813 Bergen
Besøk oss på Hareveien 8, 5236 RÅDALØnsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss