Rørinspeksjon i Bergen / Hordaland

Sørheim Miljømaskiner AS utfører rørinspeksjon ved bruk av avanserte kamera utstyr

Vi søker/filmer for å finne evt.:

  • Svanker med vannfylling
  • Bruddskader
  • Ujevnheter i rørvegger
  • Avleiringer
  • Fremmedlegemer i avløpet
  • Utglidninger

Eller for å kunne utarbeide:

  • Tilstandsrapport
  • Fallmåling

I tillegg til en detaljert elektronisk rapport basert på foretatt inspeksjon og I hht Norsk Vann’s stan dard, kan kunden også få bilder av evt. funn, samt film med påførte kommentarer og evt. funn.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller dersom du har et oppdrag som vi kan hjelpe deg med.

Sørheim Miljømaskiner AS
PB 20 Skjoldtun, 5813 Bergen
Besøk oss på Hareveien 8, 5236 RÅDALØnsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss