Tømming av fettutskiller - Bergen / Hordarland

Sørheim Miljømaskiner AS tømmer og rengjør fettutskillere

Greit å vite om Fettutskiller:

Fettutskillerens oppgave er å separere vann og fett. Fettet blir liggende igjen, mens vannet går videre. Nedkjølt fett som kommer ut i ledningsnettet stivner og legger seg som belegg, noe som reduserer ledningens evne til å transportere avløpsvannet og øker faren for kloakkstopp. Der foreligger krav til tømming av fettutskiller. Dette kan variere mellom de enkelte kommuner. Du som avfallsbesitter er pålagt å innhente informasjon om tømmeintervaller i din kommune.

Sørheim Miljømaskiner kan være behjelpelig med å gi deg en slik oversikt og eventuelt inngå en serviceavtale med deg.

Ta kontakt med Sørheim Miljømaskiner AS i Bergen for mer informasjon.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller dersom du har et oppdrag som vi kan hjelpe deg med.

Sørheim Miljømaskiner AS
PB 20 Skjoldtun, 5813 Bergen
Besøk oss på Hareveien 8, 5236 RÅDALØnsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss