Tømming av sandfang og kummer – i Bergen/Hordarland

Vi tømmer samt rengjør tanker og sandfang.

Tømming av sandfang og kummer:

Vi tømmer og rengjør sandfang, slukrister og kummer. Dette gjøres med våre moderne kombibiler som både spyler og suger. Arbeidet utføres effektivt med meget godt resultat.

Et sandfang er en kum som er konstruert for at sand og andre masser skal bli liggende igjen i kummen, mens vannet skal renne videre. Sandfang er som regel knyttet til en overvannsledning eller en AF ledning. Når det blir for mye sand i kummen vil også sand gå ut i røret som skal transportere bort vannet. Sanden legger seg i røret og tetter. Ved tette rør vil vannet finne en annen vei, noe som kan medføre store skader. Jevnlig tømming av sandfang er derfor forebyggende vedlikehold, og reduserer faren for driftstans og lekkasjer betraktelig.

Ønsker du å inngå fast tømmeavtale eller har andre spørsmål vedrørende tømming av sandfang og slukrister, ta kontakt med Sørheim Miljømaskiner AS.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller dersom du har et oppdrag som vi kan hjelpe deg med.

Sørheim Miljømaskiner AS
PB 20 Skjoldtun, 5813 Bergen
Besøk oss på Hareveien 8, 5236 RÅDALØnsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss