Tining av frosne rør – Bergen / Hordarland

Har du problemer med frosne Avløps- eller vannledninger ?

Moderne plast-vannledninger lar seg ikke tine ved hjelp av tradisjonelle tineapparat. Vi bruker derfor varmt vann og dyser spesielt beregnet for tining av is.

Husk:

  • Når vann fryser til is, øker volumet med ca 10%.
  • I en lukket ledning medfører det at trykket i ledningen stiger helt til noe brister
  • For å unngå eventuell skade på bygning eller andre gjenstander bør du bruke fagfolk til tinejobben
  • Ring rørlegger om du vet at der er kobber/jernrør inn i huset.
  • Er det plastrør? Ring Sørheim Miljømaskiner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller dersom du har et oppdrag som vi kan hjelpe deg med.

Sørheim Miljømaskiner AS
PB 20 Skjoldtun, 5813 Bergen
Besøk oss på Hareveien 8, 5236 RÅDALØnsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss